Bødtcher, Ludvig Uddrag fra I EN LILLE PIGES ALBUM

O hvilken Duft og Fuglesang!
Saa rig du drømte Haven ikke,
Trods Bygerne en enkelt Gang
Gaae Dagene som Øieblikke.