Bødtcher, Ludvig Uddrag fra I EN LILLE PIGES ALBUM

Omsider gjennem Skovens Nat
Du seer et Hav med brede Vover.
Og skjøndt din Fod er træt og mat,
Du føler, at du maa derover!