Bødtcher, Ludvig Uddrag fra I EN LILLE PIGES ALBUM

Da nærmer sig en mægtig Aand,
Og paa hans Vinger faaer du Sæde,
Han løsner blidt det sidste Baand
Imellem dig og Jordens Glæde!