Bødtcher, Ludvig Uddrag fra DU KAN LIGNES VED EN HAVE

Mest af Alt et S du ligner,
Ak! hint spanske - som du veed -
Som mit Hjerte ømt velsigner
Og som har min Kjærlighed!