Bødtcher, Ludvig Samlede Digte

INDHOLDSFORTEGNELSE

372
373

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

 • 1. Indledning

Digte, ældre og nyere

 • 3. Indledningsdigt
 • 5. Fredensborg
 • 6. Den fromme Clara
 • 8. Jægerphantasi
 • 10. Drømmeren
 • 12. Dag og Nat
 • 17. Den efterladte Rose
 • 19. Hr. Blok
 • 21. Turneringen
 • 30. Fuglen
 • 53. Kong Christian den Ottende
 • 55. Farvel til Marthes Kilde
 • 59. Fodsporet
 • 62. Philosophen
 • 64. Til A. Oehlenschläger
 • 66. I A. Oehlenschlägers Album
 • 67. Sang "Den 8de Marts"
 • 69. Mundus og Paulina
 • 80. Opmuntring
 • 83. Aften ved Ariccia
 • 88. Mødet med Bacchus
 • 100. Julesang i Rom
374

Side

 • 102. Nemi
 • 105. Morgen i Nemi
 • 109. Sang den 28de Januar 1833 i Rom
 • 111. Gjenkomst til Nemi
 • 115. Paa Fregatten Bellona i Nordsøen 1835
 • 117. Fiskeren i Nemi
 • 121. Til Thorvaldsen
 • 123. Piazza Barberina
 • 128. I Apenninerne
 • 130. Athenodorus
 • 142. Frederik den Syvende
 • 143. I Foraaret
 • 144. Til B. S. Ingemann
 • 146. I Lunden
 • 147. Natten
 • 150. Høstminde
 • 152. I Galop
 • 154. Til C. Hauch
 • 156. En Rose
 • 158. Guldbryllupsdigt
 • 161. Til Chr. Winther
 • 162. Den gamle Greve
 • 176. De Forelskede
 • 181. Et Suk fra Skoven
 • 183. Eros
 • 185. Fiskeren
 • 188. Sølvbryllupssang
 • 189. Annine
 • 191. Lorenzo
 • 194. En Festskaal for Rom 1868
375

Side

 • 196. Himlen aaben
 • 197. Skjulte Kræfter
 • 198. Ved et Tab
 • 199. Et Varsel
 • 202. Mod Slutningen

Digte fra forskellige Perioder

 • 207. Oldingens Tilbageblik paa Livet
 • 209. Prolog, fremsagt af Skuespiller Haack
 • 210. Den kløgtige Johan
 • 211. Paa en Vens Dør
 • 212. Den hellige Kilde
 • 215. Da jeg var syg
 • 216. Lucas og Lisette
 • 217. Prolog, 21. Septbr. 1817
 • 218. Strengen
 • 219. Under Kritikeren Profts Portræt
 • 220. Epigram (Iil ej -)
 • 221. Sang ved Ingemanns Hjemkomst
 • 223. Opmuntring (Et Hav vi alle pløie)
 • 225. Hun gik til Søndagsdandsen
 • 227. Balvise
 • 228. Sang i Anl. af Rahbeks Sølvbryllup
 • 230. En Julesang, 1824
 • 232. Sang paa en Fødselsdag
 • 233. Julevise, 1825
 • 235. I H. C. Andersens Stambog
 • 238. Gravskrift over Carl Winsløw
 • 239. Nu knoppes atter Træet
 • 240. Det regner
 • 242. Charlottenlundsaftenen
 • 243. Sølvbryllupssang, 15. Marts 1839
376

Side

 • 244. Hvordan hun er
 • 245. Til en Confirmantinde
 • 246. Til en Dame med et Expl. af Holberg
 • 247. Epigram (Hvor vrangt -)
 • 248. Med en Pennevidsker
 • 249. Afskedssang til en Ven
 • 250. Strikkebreve
 • 252. Aarsskifte 1844-1845
 • 253. Med en Rubinring
 • 254. Sølvbryllupssang, 1846
 • 256. Den 6te Juli
 • 259. Et fortroligt Øjeblik
 • 262. "Sophieshaab", Septbr. 1856
 • 264. Med en Gave, 16. Jan. 1858
 • 265. I September 1859
 • 267. Sang til Kongen, 31. Marts 1860
 • 268. Smuk, men dum
 • 269. Ved et 50aarigt Studenterjubilæum
 • 271. En Jubelskaal
 • 273. Til Chr. Winther, 23. Jan. 1863
 • 275. Hannibal Leth, 13. April 1865
 • 276. I en ung Musikers Stambog
 • 277. Stambogsblad, 28. Marts 1866
 • 278. I Mai 1866
 • 279. Til Frederikke Leth (7. Novbr. 1867)
 • 280. Til Frederikke Leth, April 1868
 • 281. Til min egen Dreng
 • 283. Veien spærret
 • 285. Guldbryllupsbrev, 1869
 • 287. Til Frederikke Leth (April 1869)
 • 288. Skriftestolen
 • 299. April
377

Side

 • 300. Notturno
 • 302. Indskrift paa en Guldtumling
 • 303. Til en Kunstnerinde
 • 304. En Aften i Hjemmet
 • 308. Til Frederikke Leth (13. April 1871)
 • 309. Foraarshilsen
 • 311. December, 1871
 • 312. Til A. P. Berggreen 1. Jan. 1872
 • 313. I en lille Piges Album
 • 315. Til Frederikke Leth (13. April 1872)
 • 316. Violerne
 • 320. Bryllupsdigt, 21. Novbr. 1872
 • 321. Til Chr. Agerskov, Juleaften 1872
 • 322. Englen Israfil
 • 324. Efter Sorgen (13. April 1873)
 • 325. Ved en Confirmation, April 1873
 • 326. Til en gammel Ven
 • 328. Til min kjære Theodor Schorn
 • 329. Somme Dage
 • 331. En Tyv i Rom
 • 337. Til Frederikke Leth, April 1874
 • 338. Du kan lignes ved en Have
 • 339. Med en Juleengel
 • 341. Til Fru Emma Bødtcher, f. Rosenstand
 • 342. Ved Tilbagesendelsen af en Bog
 • 343. I Skoven
 • 344. Det er en yndig Tid
 • 345. Den Gamles Bøn
 • 346. Et Møde
 • 349. Sangfuglen