Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Sommerreise i Sverrig Aar 1836 [uddrag]

Regimentspastoren E......, der tidligere havde været Tugthuuspræst, indbød mig til, i hans Selskab at besee de stockholmske Straffeanstalter. Der vare vel over tusinde Studenter af begge Kjøn; og da der vare mange samlede i hver Værelse - som hos os - kan man nok begribe, at den indbyrdes Underviisning ogsaa dersteds blev dreven med Held. I intet andet Værelse blev det mig saa trangt om Hjertet, som i Barnemorderskernes. Disse Elendige sadde her ved Vævene, blege som Linet, ventende i dyrisk Sløvhed, eller i eddret Anger, paa det Øieblik, da Atropos vilde afklippe det usle Livs Traad. Der sadde de, Gamle og Unge blandt hverandre, sig selv til indbyrdes Spot og Spee, og enhver Anden til Gru og Væmmelse. Er det da virkelig eet tusinde, otte hundrede og fyrgetive Aar siden Han kom til Verden, der frelste Synderinden fra Stening! Steningsdøden er Barmhjertighed mod saadan Fordømmelse paa Livstid. Alas! poor Howard!