Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Politik

Vel var endnu Eet i høj Grad ønskeligt; men det staaer ikke i vor egen Magt allene: et inderligt og fast Forsvarsforbund mellem de tre nordiske Riger, og dette grundfæstet paa sund og ægte