Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Min Tidsalder [Skandinavien]

Et godt Raad ville I dog ikke foragte: bruger saameget af den danske Sindighed, som I kunne være tjente med - det hele var vel ikke tjenligt- og lad os saa være gode Venner, som vi have været før!