Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Min Tidsalder [Skandinavien]

Vi herinde gave eenstemmigt vore Gutter: "Præ ceteris med Slange." - Men nok af Allegorie! Nu Noget af Sandhed! og den uden Beklædning!