Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Almindelig Værnepligt

Hvor langt vilde Russerne være komne med Polakkerne, havde disse istædet for 100,000 Mand kunnet opstille en halv Million?