Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Tale paa Himmelbjerget den 1ste i Høstmaaneden Aar 1839

I hine ret egentlige Nationalforsamlinger næredes, styrkedes folkelig Aand og Følelse, Fædrelandskærlighed, ja Kunstsands og alsidig Videnskabelighed.