Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Tale paa Himmelbjerget den 1ste i Høstmaaneden Aar 1839

Tys! - der tales. - Hvo ere de som tale? Og hvad tale de? De tale om Fædrelandet, for Fædrelandet, til Fædrelandet - Hør! Folket tiljubler dem - de have udtalt Folkets Røst. De have tolket den paa Sandhedens og Dydens og Frihedens Universalsprog.