Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Min Tidsalder [Theologie med Religion]

Christi Religionslære var Troe paa Gud, Haab om Udødelighed, og indbyrdes Kjerlighed. Dermed kunde hans Religionsbekjendere ikke længe nøjes. Der maatte bødes paa den heelthvide Kjortel med mange farvede Klude, som man hentede fra Pyramider, Pagoder og andre hedenske Templer. Man sloges om Pjalterne, brændte saa een saa enanden, og lappede paa igjen. "Er det din Søns Kjortel?" kunde man have spurgt; men Sønnen selv vilde aldrig kunne kjendtes ved den.