Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Min Tidsalder [Theologie med Religion]

Hernede vil man gjerne bilde sig selv ind, og andre med, at man er hjemme heroventil - Naaja! man kan jo forsøge, hvor højt man kan klyve op! men tage sig vel iagt for ej at falde ned, og paa dem der staae underneden og stirre op efter den forvovne Acrobat. Vor Tid har havt mangfoldige saadanne Konstnere, men neppe nogen, der er steget 369 højere op end en vis Hegel; men han har, saavelsom de fleste andre Tydskere, brugt Philosophien som Balanceerstang.