Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Min Tidsalder [Theologie med Religion]

Hvad har Religiøsiteten vundet ved alle disse Ascentioner? Det er mere end jeg veed. Men at Irreligiøsitet har faaet større, almindeligere Indpas, derom behøver man ikke at spørge Professores og Doctores Tfaeologiæ.