Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Min Tidsalder [Theologie med Religion]

Secteervæsenet er endnu ikke ophørt; men er flyttet mestendeels over til den nordamericanske "Union", hvor William Penn tog Skomager Fox's Læst paa Skjødet; hvilken Læst virkelig passede godt til Menneskefod. Dersom Alle sagde "Du" til hinanden med ærligt Sindelag, da var Krig ufornøden; da kunde Hovedet uden Uhøflighed bedækkes, og Hjertet blottes. Naar disse, som man uforskyldt gav Øgenavnet "Sværmere" holde Gudstjenesten, da er det ikke med Tungen, men med Tanken.