Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

Blichers værker, med særligt hensyn til novellerne, kronologisk efter udgivelsesår

1807-09: Ossians Digte I-II. Oversættelse af James Macphersons digte

1813: Bør Jøderne taales i Staten?

1813: Bedømmelse over Skrivtet Moses og Jesus

1814: Digte I

451

1817: Jyllandsrejse i sex Døgn. Digte II

1818: Åbeilard og Heloise. Oversættelse af Alexander Pope's digt med en biografisk skitse

1819: Generalprøven i Kragehul. Skuespil

1823: Bautastene. Digte

1824: Jydske Røverhistorier (Harpen)

1824: Oldsagn paa Alheden (Harpen)

1824: Noveller i Læsefrugter:

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog

Den barnløse Kone

Et Eventyr paa Heden (Josepha)

Else Sandberg (Præsten i Thorning)

Nøddaaben

1824: Avisfrieriet. Skuespil (Læsefrugter)

1825: Donna Leonora. Novelle (Læsefrugter)

1825: Johanna Gray. Skuespil. Opf. på Det kgl. Teater 1825

1825: Stormnatten. Digt

1826: Sneeklokken. Digte

1827-29: Nordlyset. Et Tidsskrivt udgivet af S. S. Blicher og J. M. Elmenhoff, Randers

1827: Noveller i Nordlyset: Fruentimmerhaderen

En Aften-Underholdning paa Dagbjerg Dos

Jordskjælvet i Messina (Kjerlighed i Syden)

Krybeskytten

Gyldholm

Røverstuen

Urtepotten Stakkels Louis

Den sachsiske Bondekrig

1827: Præsten i Wakefield, oversættelse af Oliver Goldsmith: The Vicar of

Wakefield. Udsendtes som selvstændig bog i 1837

1828: Noveller i Nordlyset:

Jøderne paa Hald

Sildig Opvaagnen

Rodiserinden

Eva

Jordbærret

Fiore og Fioretta

Den døve Mand og den blinde Kone

452

Den svenske Major

Ak! hvor forandret

Fire Perioder

Maria de Carmo

1828: Løn som forskyldt (Grossereren). Skuespil

1828: Danmarks nærværende Tilstand

1829: Noveller i Nordlyset:

Hosekræmmeren

Falddøren

Peer Spillemands Skibsjournal

Præsten i Vejlbye

Kjeltringliv

Telse

Letacq

1832-36: Diana. Et Tidsskrivt for Jagtelskere I-II

1833-36: Samlede Noveller I-V

Nye noveller:

1833: Himmelbjerget

Eremitten ved Grenaae 1834: Hævnen

Juleferierne

Eneboeren paa Bolbjerg

1836: Marie

Fjorten Dage i Jylland

1835-36: Samlede Digte I-II

1837: Svithiod. Digte fra Sverigesrejsen

1838: Prædiken, holden i Spentrup Kirke 1838

1838: Trækfuglene. Digte

1838: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn

1839: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe. Rejseskildring

1839: Viborg Amt. Topografi

1939: Kornmodn. Noveller:

Maskeraden

Skytten paa Aunsbjerg

Baglænds

Landsbydoctoren

Den jydske hvide Dame

453

1839: Nyeste Noveller og Digte (Saml. Noveller og Digte. Suppl.bind)

Nytilkommen novelle: Høstferierne

1840: Julianes Giftermaal. Novelle ("Salonen")

1840: Levnedsbeskrivelse ("Brage og Idun")

1840: De tre Helligaftener. Novelle ("Dansk Folkekalender for 1841")

1841: Sommerreise i Sverrig. Prosa

1841: Eneste Barn. Novelle ("I. H. Hansens Poetisk-prosaiske Nytaarsgave for 1842")

1842: E Bindstouw

1842: Min Tidsalder

1842: Nye Noveller:

Hannibal

Erik Hakonsøn

Viinhandleren og Herremanden

1843: Himmelbjergfesten 1843

1844: Fem Noveller og to jydske Sange

Stodderkongen

Guillaume de Martonniere

Den hule Eeg

Le Petitmaître d'Ecole

Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843

1844: Min Vinterbestilling i 1842 og 1843 (Saml. Noveller VI)

Livø

Kjeresterier i Vesterjylland Kjerlighed paa Dagvognen

En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand

En jydsk Mordbrænderhistorie

1844: Min Vinterbestilling i 1842 og 1843 (Saml, Noveller VII)

Fiirkløveret

Rødstenen paa Fuur

Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie

Kniplerinden

En jycisk Røverhistorie

Kjærlighed i Pinen

Ravnen

To paa een Hest

1845: Skinsyge. Novelle ("Gæa")

1845: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 (Saml. Noveller VIII)

Tulipanen

454

En Herremand paa Jorden, en Degn i Himlen og en Præstemand baade her og der

De Udøbte

Faawal Hammeløw

Menneskelighed

1846: Halv Spansk og halv Dansk. Novelle ("Gæa")

1846: Digte i Jydsk Mundart

1846-47: Gamle og ny Noveller I-VII, udgivet af P. L. Møller

Nye noveller:

1846: Bettefanden

Lella Zohra og Lella Hradudja

Vaagekonen

Kjerlighed i Vildmosen

1847: Valdbypigen

Kjerlighed i Vildmosen II

1847: Digte MI, udgivet af P. L. Møller