Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Udvalgte værker

1910: M. Philipsen: Fortegnelse over en Samling Arbejder af Steen Steensen Blicher og andres Arbejder om ham og hans Forfatterskab m.v.