Blicher, Steen Steensen Uddrag fra En anden ny vise om en sømand og en landmand

Det blæste en Storm udi Kattegat,
De Bølger de ginge saa høie.
Saamangen stolt Sømand den samme Nat
For sidste Gang lukked sit Øie.