Blicher, Steen Steensen Uddrag fra En anden ny vise om en sømand og en landmand

En liden Skude var og deriblandt,
Fra Hornbek monne den komme.
Ret aldrig mere til Havnen den vandt,
Fordi at dens Tid nu var omme.