Blicher, Steen Steensen Uddrag fra En anden ny vise om en sømand og en landmand

Han kæmped, indtil han omsider drev
For Stormen et værgeløst Bytte.
Mod Dagningen stødte han paa et Rev
Med sin faldefærdige Hytte.