Blicher, Steen Steensen Uddrag fra En anden ny vise om en sømand og en landmand

Da kom der en Bonde til samme Sted -
Han hedde saamænd Søren Kanne -
Han siger til Fa'eren, som og var med:
"Det Skib er nok nærved at strande."