Blicher, Steen Steensen Uddrag fra En anden ny vise om en sømand og en landmand

"Hei Landsmand! sid op nu! hvis Du vil med,
"Og hold saa din Dreng ved hans Trøie!"
Han sidder der alt - og igjen nu afsted -
Det var noget Andet end pløie.