Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Farvel Hans Christian!

Farvel Hans Christian! fra din Grav igjen
Jeg atter ud i Livets Tummel iler.
Sov vel! jeg kommer efter Dig, min Ven!