Blicher, Steen Steensen Efterskrift og noter til Fjorten Dage i Jylland og Diana ved Sten Rasmussen

Efterskrift og noter til Fjorten Dage i Jylland og Diana ved Sten Rasmussen

Fortællingen "Fjorten Dage i Jylland" var oprindelig af Blicher planlagt som en roman. I et brev til B.S. Ingemann 7/6 1832 hedder det bl.a. herom: "Hvad mig angaaer, da var jeg ifærd med en Roman i stort Format, hvor Skuepladsen er det vestlige Jylland, og Tiden den franske Revolution, hvis Virkninger herinde jeg fra min Barndom godt erindrer -".

Planen blev dengang udskudt, men i 1836 udkom "Fjorten Dage i Jylland" første gang i bind V af Samlede Noveller. Ved det senere genoptryk i Gamle og nye Noveller 1847 var der foretaget enkelte, mindre væsentlige rettelser, men da Georg Christensen i 1928 udsendte fortællingen i Samlede Skrifter, lagde han 1836-teksten til grund, og det er denne udgave der følges her.

11 12 13 14 15 16 17 18 402 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 53 54 55 404 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 405 69 70 72 74 75 76 77 79 80 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 99 107 108 407