Blicher, Steen Steensen Lyriske digte

Lyriske digte

Til Sorgen. Til Glæden. Den unge Lærkes Foraarssang. Den gamle Lærkes Efter-aarssang

Trykt første gang i Læsefrugter VIII (udg. A. F. Elmquist 1820), dernæst i samlingen Sneeklokken. Nytaarsgave for 1826 (Viborg 1826)

Kjerlighedsdalen

Trykt første gang i Juletræet (udg. A. P. Liunge 1821). Sneeklokken (1826)

Farvel til min første Kjæreste!

Trykt første gang i Harpen (udg. A. P. Liunge 1822). Sneeklokken (1826)

Sneklokken

Indledningsdigt i samlingen Sneeklokken (1826)

296

Skjaldens Embede

Trykt første gang i Sneeklokken (1826)

297 298

Digterens Lyksalighed

Trykt første gang i Nordlyset X (1829). Samlede Digte II (København 1836)

302 302

Over en Lærke, som hungrede tildøde

Trykt i det sidste hæfte af Nordlyset XII (1829)

303 422

Min Svanesang

Trykt første gang i Maigave fra Danmarks Digterhave for 1839 (udg. L H. Hansen). Derefter i Nyeste Noveller og Digte (1839)

305 306