Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Bettefanden

"Lise vilde faae ganske modsatte Vilkaar: hun vilde - om hun end aldrig havde skjænket nogen anden sit ædle men modige Hjerte - hun maatte hensynke i Kedsomhed, Livslede. Tænk dem engang! Krigsraaden er temmelig dum, og - som alle dumme Mennesker - meget mistroisk, har ikke synderlig Agtelse for Nogen, uden for Broderen, der er hans Orakel, er stedse kold, stedse ligegyldig, kan hverken blive vred, eller glad, eller bedrøvet - og har kun Sands ene og allene for Penge. - Lise vilde jo faae absolut Herredømme, men det er jammerligt, da han ikke er værd at regjere over. - Man venter hver Dag det værdige Par, at Slutseddel kan affattes."