Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Bettefanden

Forvalteren gjorde en skjelmsk Grimasse bag hendes Ryg, og nikkede til sin Svoger i Haabet.