Blicher, Steen Steensen Udvalg, efterskrift og noter ved

Udvalg, efterskrift og noter ved

Søren Baggesen

Ophøret af Nordlys i 1829 kom til at betyde et afbræk i Blichers novelleproduktion. Men i løbet af 1832 fik han den opmuntring, at den københavnske forlægger C. Steen opfordrede ham til en samlet udgivelse af tidsskriftnovellerne i bogform. Samlede Noveller I-V udkom fra 1833-36 med de tre første bind det første år. Allerede i bind I kommer den første nye novelle, "Himmelbjerget", i bind II endnu én, "Eremitten ved Grenaae", mens bind III kun rummer genoptryk. I de to sidste bind er forholdet derimod det omvendte: de rummer enkelte genoptryk, men består mest af nytilkomne noveller.

Fra denne periode af fortsætter Blicher støt novelleproduktionen næsten til sin død. En del af de nytilkomne noveller får deres førstetryk i forskellige tidsskrifter (bl. a. bidrager Blicher i 1840’erne til P. L. Møllers tidsskrift Gæa, som blev udgivet i bevidst opposition til den herskende litterære retning). Men samtidig er det nu muligt for Blicher at få novellerne udgivet i bogform i samlinger, som får forskellige titler indtil den endelige samling af Gamle og nye Noveller (redigeret af P. L. Møller) i årene 1846 og 1847.

"Læsefrugt-novellen" forbliver hovedtypen i Blichers produktion. Men fra og med genoptagelsen af forfatterskabet med Samlede Noveller dukker også andre typer op: "ferienovellerne", billedrækker som "De Udøbte", og - især under Peer Spillemands navn - forskellige eksperimenter med prosaform og fortællerstandpunkt, som f.eks. "Baglænds".

Novellerne i dette bind er udvalgt af produktionen fra 1832 til 1846. De bringes i kronologisk rækkefølge. Tekstgrundlaget er Samlede Skrifter, som også følges i sine rettelser i forhold til førstetrykkene. Sted og dato for første offentliggørelse fremgår af noterne til de enkelte noveller.

355

HImmelbjerget

Trykt første gang i Samlede Noveller I (1833)

8 9 10 11 15 16 18 20 21 22 23 25 26 356

Eremitten ved Grenaae

Trykt første gang i Samlede Noveller II (1833)

28 29 30 32 36 37

Juleferierne

Trykt første gang i Samlede Noveller IV (1834)

41 42 45 46 47 48 50 53 55 56 59 61 66 67 68 70 71 73 74 75 82 358 85 86

Eneboeren paa Bolbjerg

Trykt første gang i Samlede Noveller IV (1834)

92 93 94 95 96 102 103 104 106

Marie

Trykt første gang i Samlede Noveller V (1836)

109 121 122 359

Skytten paa Aunsbjerg

Trykt første gang i Kornmodn 1839

124 125 126 130 131 133 135

Baglænds

Trykt første gang i Kornmodn (1839)

138 140 146 148 149 360 150 151 152 155 156 158 159

Høstferierne

Trykt første gang i Nyeste Noveller (1840)

161 162 163 164 361 165 166 169 167 170 175 176 178 179 180 181 188 189 190 192 193 195 196 362 198 203 205 206 207 208 364 209 210 211 212 213

Julianes Giftermaal

Trykt første gang i Salonen (udg. G. Siesby, 1840)

214 217 218 220 222 223 224 225 226 227 365

De tre Helligaftener

Trykt første gang i Dansk Folkekalender (1841)

231 232 235 236 238 239 240

Eneste Barn

Trykt første gang i I. H. Hansens Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for 1842 (1841)

242 244 245 246 247 250 252 253 366

Guillaume de Martonniere

Trykt første gang i Fem Noveller og to jydske Sange (1844)

256 259 262 263 264

Le Petitmaitre d'Ecole

Trykt første gang i Fem Noveller og to jydske Sange (1844)

266 267 268 269 270 272 273 367

Kniplerinden

Trykt første gang i Min Vinterbestilling i 1842 og 1843 (også med titlen Samlede Noveller 7. Del, 1844)

276 278 279 281 282 283 285 286 287 289 291 294 368

Skinsyge

Trykt første gang i Gæa (udg. P. L. Møller, 1845)

296 297 300 301 302

De Udøbte

Trykt første gang i Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 (1845)

305 306 308 312 315

Faawal Hammeløw

Trykt første gang i Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 (1845)

319 320 322 323 324 325

Bettefanden

Trykt første gang i Gamle og nye Noveller I (1846)

327 328 329 370 330 331 332 333 334 335 337 338 339 342 343 346 349 350 351 352 353 372

        

373

Billedfortegnelse

* 9 33 43 61 69 99 115 125 143 157 163 197 215 233 374 241 245 249 267 277 293 307 313 321 329 333 341