Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

Efterskrift og noter til Blichers selvbiografi

Blichers selvbiografi blev første gang trykt i 1840 i tidsskriftet "Brage og Idun", anden gang, noget omarbejdet, i 1846, i første del af "Gamle og nye Noveller". I 1923 udgav Søren Vasegaard begge udgaver som en samlet, fortløbende tekst, sådan at det ved klammer blev angivet, hvad der hørte til de respektive udgaver. Da Johs. Nørvig i 1929 udgav selvbiografien i bind 25 af Blichers Samlede Skrifter, lagde han teksten fra 1840 til grund - dog med enkelte tilføjelser fra 1846-teksten - og det er denne udgave, som her følges.

9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 26 371 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 372 39 40 42 43 373