Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Noveller

Danske Klassikere udgives med støtte fra Litteraturrådet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for Nyt Dansk Litteraturselskab, Hanne Marie Svendsen for Danske Skonlitterære Forfattere, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Mette Winge som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Steen Steensen Blicher: Samlede Skrifter. 1-33. 1920-34 og Steen Steensen Blicher: Digte og Noveller. 1-2. 1946. Begge DSL. Nr. 192113.