Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Sildig Opvaagnen (DK)

- vilde kalde en kold Ild, eller dog kun en mat Glød, som aldrig kunde opblusse til Lue; maaskee ligesaa lidet udslukkes.