Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Ak! hvor forandret! (DK)

Ved Afskeden indbød Kammerraaden samtlige Cavalierer til en Andejagt i Svirumgaards Søe.