Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Ak! hvor forandret! (DK)

»Al Landsens Parykker!« hvidskede Hans Velærværdighed, »han snakker over sig; han gjør Vers - bliv Du hos ham Hans Mikkel! og lad vi Andre gaae ned og faae os en lille Knægt! -« Ud listede sig alle Jægerne, og overlode mig til min grændseløse Jammer. 106 Tredie Dagen derefter gyngede min Ven og jeg paa Kattegattets Bølger.