Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Hosekræmmeren (DK)

Her faldt den Gamle atter hen i tungsindige Tanker, og først efter nogle dybe Hjertesuk tog hun atter ved.