Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Jeg har nu raadført mig med Gud i Himmelen, og dernæst med mit eget Hjerte; o'g tykkes mig klarligen, at Jomfrue Mette Qvist var det eneste Menneske, med hvem jeg vilde leve og døe. Men dog vil jeg i Stilhed give Agt paa hende endnu nogen Tid. Skjønhed er bedragelig, 125 og Dejlighed er en forfængelig Ting. Ellers er det baade vist og sandt, hun er det faureste Kvindfolk, jeg har seet i alle mine Dage.