Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Om sex Uger skal vort Bryllup være. Gud give dertil sin rige Velsignelse!