Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Min Kjereste er ret en Engel; det siger ogsaa alle Mennesker - jeg bliver vist en lyksalig Mand - Gud alene Æren!