Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Snart maaskee! thi jeg føler, at Døden har mig fat - maaskee gaaer jeg did, førend den, mit grumme Embede tvang mig til at henskikke.