Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Gud! hvor vil hun hen? hvad har hun isinde? Broderen er ikke komnen - og imorgen - paa Ravnhøj.*