Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Gud gjøre imod os efter sin Viisdom og Barmhjertighed!