Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Juleferierne (DK)

»Menneskets Æt er som Løvet,
Vinden nedhvirvler i Støvet;
Disse Skovene taber,
Andre Foraaret skaber.«