Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Juleferierne (DK)

»Det er snart sagt« svarede den Yngre: »fordi jeg ikke har havt Lyst til nogen, undtagen Een; og hende kunde jeg ikke faae.«