Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Juleferierne (DK)

»Hvad!« foer den Gamle heftig op, »Christian! var det kommen saavidt? Gud forlade dig! havde du besvangret hende?«