Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Skytten paa Aunsbjerg (DK)

Der gik neppe en Maaned, før Moderen laae ved Mandens anden Side.