Blicher, Steen Steensen Uddrag fra De tre Helligaftener (DK)

Men nu skal I høre mere. Ib havde en Hyrdedreng, saadan en »Bæls«, en »Staarrisknægt«.†† Han laae i en Slagseng bag Kakkelovnen, og hører alt dette her. Saa lister han saa stille et Par Hoser og et Par Buxer paa sig, og ud med den gamle Kone, engang hun gik fram, for at tænde Lyset, som en af Røverne af Vanvare havde slukket. Og han over i den anden Gaard og ind til Sejer og fortæller ham, hvordan det stod til hos dem selv. Sejer var ikke længe om at lægge Raad op: »Tag den muusørede Hest af vores!« siger han, »og lad saa »kløe« ††† ad Annsbjerg til! og siig dem, hvordan her staaer til, og at * * * * * * 220 de skal skynde dem herned; saa kan de kanskee endnu fange alle Røverne, inden de drage bort igjen.«