Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Eneste Barn (DK)

Vor Frøken skulde da til at giftes. Papa havde udseet en kjøn ung Baron til hende, som tilmed var Lieutenant; og der var slet ikke andet ivejen for Ægteskabet, end det: at Datteren havde udseet sig en Anden. Det var skeet saa hemmeligt, at Naadigherren ikke vidste noget deraf, og altsaa ei heller kunde begribe, hvorfor hun gjorde 226 Indvendinger mod et saa passende Partie, thi Grunden hertil skjulte hun omhyggeligt.