Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Eneste Barn (DK)

»Jeg vil, sandt for Herren!« - saaledes sluttede han sin Beretning, »hellere vogte hundrede Gedder, end een ung Pige, naar hun faaer Nøkker. Synes Du som jeg, Mama! saa ville vi skikke hende tilbage og det i denne velsignede Dag. Saa faaer din Broder selv passe paa hende, det bedste han veed og kan.«