Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Eneste Barn (DK)

Hermed skiltes Fader og Datter. De havde seet hverandre for sidste Gang.