Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

»Vi kinne jow aalsaammel de hæ bette kon Bøj, di kalle »Skræe.«